قیمت های انواع باتری خودرو | جدول

جدول قیمت های بروز انواع باتری خودرو در تاریخ ۲۲ اسفند در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84
آمپر باتری قیمت
۱۰۰ (L4 کوتاه) ۲۹۹,۰۰۰
۵۰ (L2) ۱۵۴,۰۰۰
۵۵ (L2) ۱۶۹,۰۰۰
۶۰ (ریویی ۶۰۶۸) ۱۸۳,۰۰۰
۶۰ (پیکانی قطب برعکس) ۱۸۳,۰۰۰
۶۲ (L2) ۱۸۹,۰۰۰
۶۶ (L3) ۲۰۳,۰۰۰
۷۰ (قطب موافق ۷۰۲۹) ۲۱۴,۰۰۰
۷۰ (پیکانی قطب برعکس ۷۰۲۴) ۲۱۴,۰۰۰
۷۴ (L3) ۲۲۴,۰۰۰
۸۸ (L4 کوتاه) ۲۶۷,۰۰۰

اطلس
آمپر باتری قیمت
۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۶۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۵۰,۰۰۰
۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۳۵ ۱۰۵,۰۰۰
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ ۱۸۰,۰۰۰
۶۶ ۱۹۸,۰۰۰
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰
۷۴ ۲۲۲,۰۰۰
۸۸ ۲۶۴,۰۰۰
۹۰ ۲۷۰,۰۰۰
اوراستارت – سولایت – لاجیکس
آمپر باتری قیمت
۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۶۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۵۰,۰۰۰
۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۳۵ ۱۰۵,۰۰۰
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ ۱۵۰,۰۰۰
۶۰ ۱۸۰,۰۰۰
۶۶ ۱۹۸,۰۰۰
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰
۷۴ ۲۲۲,۰۰۰
۸۸ ۲۶۴,۰۰۰
۹۰ ۲۷۰,۰۰۰
اوربیتال (سپاهان)
آمپر باتری قیمت
۱۵۰ سیلد ( اتمی ) ۴۲۰,۰۰۰
۲۰۰ سیلد ( اتمی ) ۵۴۰,۰۰۰
۵۵ سیلد ( اتمی ) ۱۶۰,۰۰۰
۶۰ سیلد ( اتمی ) ۱۷۰,۰۰۰
۶۶ سیلد ( اتمی ) ۱۹۰,۰۰۰
۷۰ سیلد ( اتمی ) ۲۰۰,۰۰۰
۷۴ سیلد ( اتمی ) ۲۱۰,۰۰۰
۸۸ سیلد ( اتمی ) ۲۶۰,۰۰۰
جگوار – هانکوک – تایگر
آمپر باتری قیمت
۱۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۴۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۳۰,۰۰۰
۱۷۰ ۵۴۵,۰۰۰
۲۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
 ۳۵ ۱۴۰,۰۰۰
 ۴۵ ۱۵۰,۰۰۰
۵۵ ۱۶۰,۰۰۰
۶۰ ۱۷۰,۰۰۰
 ۶۲ ۱۸۰,۰۰۰
۶۶ ۱۹۰,۰۰۰
۷۰ ۲۰۰,۰۰۰
۷۴ ۲۱۰,۰۰۰
۸۸ ۲۴۰,۰۰۰
۹۰ ۲۵۰,۰۰۰
نیرو (صبا باطری)
آمپر باتری قیمت
۱۰۰ اسیدی ۲۱۰,۰۰۰
۱۲۰ اسیدی ۲۴۰,۰۰۰
۱۵۰ اسیدی ۲۹۰,۰۰۰
۱۷۰ اسیدی ۳۳۰,۰۰۰
۲۰۰ اسیدی ۳۸۰,۰۰۰
۵۰ اتمی ۱۲۵,۰۰۰
۵۰ اسیدی ۱۲۰,۰۰۰
۵۵ اتمی ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ اسیدی ۱۲۵,۰۰۰
۶۰ اتمی ۱۴۵,۰۰۰
۶۰ اسیدی ۱۳۵,۰۰۰
۶۶ اتمی ۱۶۰,۰۰۰
۶۶ اسیدی ۱۵۰,۰۰۰
۷۰ اسیدی ۱۵۵,۰۰۰
۷۴ اتمی ۱۶۵,۰۰۰
۷۴ اسیدی ۱۶۰,۰۰۰
۸۸ اسیدی ۱۷۵,۰۰۰
۹۰ اتمی ۲۰۰,۰۰۰
۹۰ اسیدی ۱۹۰,۰۰۰
هایلوکس
آمپر باتری قیمت
۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۶۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۵۰,۰۰۰
۱۷۰ ۵۱۰,۰۰۰
۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۳۵ ۱۰۵,۰۰۰
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ ۱۸۰,۰۰۰
۶۲ ۱۸۵,۰۰۰
۶۶ ۱۹۸,۰۰۰
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰
۷۵ ۲۲۵,۰۰۰
۸۸ ۲۶۵,۰۰۰
۹۰ ۲۷۰,۰۰۰
پرادو
آمپر باتری قیمت
۱۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۷۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۷۰,۰۰۰
۱۶۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۵۵ ۱۷۰,۰۰۰
۶۰ ۱۹۰,۰۰۰
۶۲ ۱۹۵,۰۰۰
۶۶ ۲۰۵,۰۰۰
۷۰ ۲۲۰,۰۰۰
۷۵ ۲۳۰,۰۰۰
۸۸ ۲۷۵,۰۰۰
۹۰ ۲۸۰,۰۰۰
پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

 

آمپر باتری قیمت
۱۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۹۵,۰۰۰
۱۶۰ ۵۱۰,۰۰۰
۱۷۰ ۵۳۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۳۵ پوما ۱۵۵,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۴۵ پوما ۱۸۰,۰۰۰
۵۵ ۱۸۵,۰۰۰
۶۰ ۱۹۵,۰۰۰
۶۲ ۲۰۰,۰۰۰
۶۵ ۲۲۰,۰۰۰
۶۶ ۲۲۰,۰۰۰
۷۰ ۲۳۰,۰۰۰
۷۴ ۲۵۰,۰۰۰
۸۸ ۲۹۰,۰۰۰
۹۰ ۳۰۰,۰۰۰

قیمت باطری اتمیک

قیمت باطری صبا

قیمت باطری سپاهان

قیمت باطری اتمی کره ای

بهترین مارک باطری ماشین

قیمت باطری پژو ۴۰۵

قیمت باطری واریان

قیمت باطری برنا